mari tegakkan hukum Islam

Tingkatan Hukum Syara’

Wajib / Fardhu
Wajib adalah suatu perkara yang harus dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras. Orang yang melaksanakan akan mendapat pahala dan yang meninggalkan akan mendapat siksa. Orang yang meninggalkannya disebut fasik, sedangkan yang mengingkarinya disebut kafir.
Fardhu terbagi dua:
1. Fardhu’ain: setiap muslim mukallaf wajib melakukannya, terdiri dari 5 rukun Islam (mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan haji bila mampu)
2. Fardhu kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.
Sunah
Sunah adalah perkara yang dianjurkan untuk dilakukan, berpahala apabila dilakukan, tidak berdosa bila tidak dilaksanakan.
Sunnah terbagi dua:
1. Sunnah Muakkad: sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW jarang meninggalkannya
2. Sunnah Ghairu Mu’akad: sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
Mubah
Mubah adalah perkara yang apabila dilakukan maupun tidak dilakukan tidak mendapat pahala dan dosa. Contoh: makan dan minum
Makruh
Makruh adalah perkara yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, namun tidak menimbulkan dosa apabila dilakukan. Contohnya: makan minum sambil berdiri
Haram
Haram adalah perkara yang apabila dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya: membunuh orang, meninggalkan sholat

mari tegakkan hukum Islam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s